Tất cả danh mục
01 / 0 3

Chúng tôi là ai

Suly Textile phấn đấu bám rễ ở Trung Quốc, hướng ra thế giới, phát triển ổn định và hoạt động liên tục. Mỗi nhân viên của công ty đều có ý thức chung về sứ mệnh xã hội và không ngừng thúc đẩy để cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao. Trên toàn thế giới, chúng tôi coi đây là một trách nhiệm cao cả. Chất lượng là nền tảng của mọi thứ. Chúng tôi đề cao triết lý của công ty là "Suly Textile cung cấp vải chất lượng và quan tâm đến môi trường" và coi việc bảo vệ trái đất là sứ mệnh của mình.

Chúng ta làm gì .

Tất cả sản phẩm

Lợi thế của chúng tôi.

Nhiều dịch vụ hơn

Thông điệp của người sáng lập.

Tìm hiểu thêm

“Tôn trọng cuộc sống và quan tâm đến môi trường” là giá trị cốt lõi của SULY TEXTILE. Với giá trị này,SULY DỆT MAY hướng đến những thành tựu lớn hơn nữa trong việc đóng góp cho sức khỏe con người. Mục tiêu của tôi là trở thành một môi trường thân thiện với người lao động, nơi nhân viên làm việc lành mạnh, vui vẻ và tự nguyện. Trong tương lai, SULY DỆT MAY sẽ trở thành một công ty lớn. Để đạt được mục tiêu này, tôi sẽ làm việc chăm chỉ bất chấp mọi khó khăn. Tôi thực sự tin tưởng rằng nếu mọi người trong SULY TEXTILE có thể cùng nhau làm việc theo cùng một hướng, chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Chào mừng đến với Suly!

Tin tức gần đây.

Thêm Tin tức